Aislamientos interiores de madera certificada para institutos - FUSTERIA CANO 4

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 25.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 12


100% 100%

Impacte positiu generat

Aïllament tèrmic interior a instituts de l’Alt Empordà (Girona) per a la reducció del seu consum energètic i les seves emissions de CO2.

DESCRIPCIÓ

Millores de l'aïllament tèrmic a instituts de la comarca de l'Alt Empordà (Girona).

A més, per millorar l'estètica dels edificis s'ha optat per una solució constructiva consistent en la instal·lació de façanes interiors ventilades.

S'han emprat laminats decoratius d'alta pressió de la marca COMPATEC. Es tracta d'un laminat fabricat des de 2 a 20 mm, amb dues cares decoratives, és un material idoni per al revestiment decoratiu d'interiors i que compleix amb tots els requisits legals europeus per HPL laminat, d'acord amb la Norma EN 438.

L'absència de porositat, la seva alta resistència als atacs químics així com la seva superfície no tòxica i químicament inert, permeten el seu ús quotidià, sent d'especial rellevància on es requereixi una gran resistència a la humitat, vapor d'aigua, cops i on es necessitin unes òptimes condicions d'higiene com hospitals, escoles, centres esportius, etc ...

Fusteria Cano utilitza sempre materials d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat. Suposarà a més una millora important de l'eficiència energètica de l'immoble en augmentar notablement el seu aïllament tèrmic.

 

IMPACTE POSITIU

Aïllament tèrmic interior a instituts de l’Alt Empordà (Girona) per a la reducció del seu consum energètic i les seves emissions de CO2.

 

TECNOLOGIA

La façana ventilada té un efecte xemeneia que fa que l'aire circuli al llarg de la seva càmera, contribuint a evitar l'acumulació de calor i l'aparició d'humitats per condensació.

Aquest revestiment interior redueix la pèrdua d'energia i proporciona un aïllament continu, amb el què millora la gestió energètica general de l'edifici.

Els usuaris de l'edifici no tindran tan sols unes parets interior que requeriran poc manteniment sinó que, a més, les noves condicions de confort i baixa humitat de l'edifici contribuiran a millorar la qualitat ambiental interior.

 


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

12.475€

Jose Luis

3.000€

Ernest

2.100€

Heike

1.200€

Ramon

1.175€

Carme

1.050€

Roberto

1.000€

Catalina

1.000€

Míriam

950€

José Antonio

500€

Jesús Manuel

300€

Ester

250€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions