Red de Fibra Óptica para Olost - GOUFONE-1 - Vilobí d'Onyar

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 65.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 142


100% 100%

Impacte positiu generat

Desenvolupament del territori amb la implantació de telecomunicacions d'alta velociatat a poblacions que no en disposaven.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de les inversions per al desplegament de la xarxa local de fibra òptica als municipis de Viloví d´Onyar (la Selva) i d´Olost (Osona) per l’operadora Goufone.

La infraestructura de fibra òptica s’instal·la per substituir la xarxa obsoleta de coure, que fins ara dóna el servei de telefonia i ADSL fins a la llar.

La intenció de Goufone és arribar sempre al màxim d’usuaris prioritzant uns criteris tant d’eficiència de recursos així com de demanda del servei, amb la voluntat de donar servei al màxim nombre de municipis possible, però evitant tant la duplicitat de xarxes com que hi hagi poblacions que no rebin el servei.


Detalls del projecte:

Amb aquest préstec col·lectiu es podran connectar a la xarxa de fibra òptica més de 400 noves llars i comerços d´aquestes localitats, que actualment estan en llista d'espera, i que aconseguiran una gran millora en la qualitat de les seves telecomunicacions.

L’impacte en cadascun dels municipis s’evidencia pels sols fet d’implicar una millora significativa en la qualitat de les telecomunicacions dels seus habitants.

En primera instància, la xarxa de fibra òptica facilita que les empreses puguin mantenir les seves seus o s’hi instal·lin de nou, de manera que s’eviti la seva migració cap a una altra zona industrial amb millors comunicacions. També afavoreix el desenvolupament econòmic del teixit empresarial del municipi amb la conseqüent millora de l’ocupació.

A nivell d’usuari domèstic, permet el desenvolupament del teletreball amb una fiabilitat destacable, per a poder millorar una vida familiar combinada amb el treball a distància. També permet l’accés a la informació per als estudiants en les mateixes condicions dels seus companys que habiten a zones més urbanes.

Pel que fa al medi ambient, es prioritza sempre l’ús de les canalitzacions existents per provocar el menor impacte possible. Fins i tot es fa servir una nova tècnica que utilitza les canalitzacions generals d’aigua per portar la xarxa de fibra òptica a habitatges més aïllats geogràficament.Aparicions a la premsa del projecte:

 28/10/2017: El Punt Avui: Projecte de ‘crowdlending’ per a la fibra òpticaTecnologia:

La infraestructura anomenada FTTH (Fiber To The Home) es troba emmarcada dins les tecnologies FTTx:

  • FTTN. Desplegament de fibra fins al node de la zona o població.
  • FTTC. Desplegament de fibra fins a l’illa d’edificis.
  • FTTB. Desplegament de fibra fins als edificis/blocs de pisos.
  • FTTH. Desplegament de fibra fins a cada llar.

 

D’aquestes 4, la FTTH es l’única que fa arribar fibra REAL fins a la llar i que permet unes garanties de servei i d’ample de banda molt superiors a les anteriors ja que, amb les altres, l’arribada fins a la llar es fa mitjançant cable de coure o coaxial.

Aquesta tecnologia permet arribar amb fibra fins a cada llar amb el major aprofitament de fibres en una població, gràcies a la tecnologia GPON o EPON que permet agregar fins a 128 usuaris a una sola fibra de sortida de la central.

El desplegament consta de diferents parts: el desplegament de la troncal fins arribar al municipi, el node d’agregació, la troncal i xarxa de distribució dins el municipi i el tram final d’usuari que anomenarem DROP.

El desplegament troncal fins al municipi és el cable que permet connectar diferents poblacions. Aquest pot arribar de diverses formes, via cables existents, via canalització existent, via canalització d’aigua de boca existent o, en alguns casos on encara no és viable fer arribar aquest cable directament, mitjançant un radioenllaç de gran capacitat. Aquest cable troncal generalment anirà des del node d’agregació més pròxim fins al node d’agregació de la població.

El node d’agregació és el punt on es concentraran totes les fibres dels usuaris, i depenent de la distància des del node d’agregació més pròxim caldrà que tinguem electrònica GPON instal·lada o podrà ser un punt totalment passiu.

La xarxa troncal i de distribució dins el municipi és l’estesa de cablejat fins al node d’agregació que s’instal·li fins a les CTO3 (les caixes on es connectaran els usuaris). Aquesta xarxa pot ser instal·lada tant per canalització existent com per façana seguint el traçat actual dels cables de coure.

El DROP només s’instal·larà quan l’usuari en qüestió decideixi contractar els serveis i per tant serà la instal·lació des del CTO fins al punt de servei de l’usuari.

En principi, d’obra civil no cal fer-ne a no ser que les canalitzacions estiguin obstruïdes.

FTTx = s’enten el grup de diferents tecnologies (FTTN, FTTX, FTTB, FTTH)

Entenem per electrònica GPON, la xarxa òptica passiva amb capacitat de 1000Mb


 

 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Mabel

3.075€

Ferran

3.025€

Enric

3.000€

Montserrat

2.500€

Piet

2.500€

Josep Maria

2.000€

Esther

2.000€

José Maria

1.525€

Jaime Alberto

1.500€

Bernabé

1.500€

Francesc

1.500€

Raquel

1.425€

Ricard

1.000€

Carlos Ilia

1.000€

Anna Maria

1.000€

Josep

1.000€

Antonio

1.000€

Xavier

1.000€

Pere

1.000€

Ernesto

1.000€

Oscar

1.000€

Jordi

1.000€

Juan Jose

1.000€

Albert

950€

Ricardo

900€

Jordi

800€

Guillem

775€

Detlef

750€

Toni

700€

Laura

700€

Josep

575€

Jordi

550€

Jordi

500€

Carlos

500€

Marcel

500€

Carles

500€

Roger

500€

Javier

500€

Carlos

500€

Josep

500€

Santiago

500€

Fernando

500€

Josep

500€

Joan

500€

Fernando

500€

Mirco

500€

Joan

500€

Ricard

475€

Alejandro

450€

Chantal

450€

José Luis

425€

Eduardo

400€

Carlos

400€

Rosa

350€

Félix

350€

Angel

350€

Jaime

325€

Miquel

300€

Antonio

300€

Josep

300€

-

300€

Silvia

300€

Joaquim

300€

Cristina

300€

Iván

250€

Albert

250€

Álvaro

250€

Ferran

250€

Aida

250€

Annabel

250€

Miguel Ángel

250€

Gemma

250€

Guillermo

200€

Víctor

200€

Lluís

200€

Eulogio

200€

Pedro

200€

Joan

150€

Thaïs

150€

Lorena

150€

Míriam

150€

Alex

150€

Josep Miquel

150€

Alvaro

150€

Alba

125€

Jordi

125€

Nicolas

125€

Lluís

125€

Jesús Manuel

100€

Leo

100€

Enric

100€

Armand J.

100€

Manel

100€

Eñaut

100€

Sergi

100€

Agustin

100€

Jordi

100€

Joan Anton

100€

Sergi

100€

Marta

100€

Marc

100€

Jordi

100€

Sergio

100€

M. Carmen

100€

Urtzi

100€

Jordi

100€

Jordi

75€

Matthieu

50€

Ignacio

50€

Francesc

50€

Jesús Maria

50€

Raul

50€

Antonio

50€

Joaquin

50€

Emöke

50€

Enrique

50€

Lorenzo

50€

Peter M.

50€

Anna

50€

Jorge

50€

Edgar

50€

Francisco

50€

Sergi

50€

Oriol

50€

Llorenç

50€

David

50€

Nil

50€

Jaime

50€

Guillem

50€

Eloy

50€

Rubèn

50€

Enric

50€

Alina

50€

David

50€

Marc

50€

Juana Maria

50€

Jesus

50€

Leopoldo

50€

Abel

50€

Juan

50€

Carlos

50€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions